plan director

Os Populares requírenlle ao Goberno de Martiño Noriega que elabore un Plan Director para Guadalupe, Vite e O Romaño

Neste documento habería que tomar como base as iniciativas aprobadas na actual lexislatura relacionadas coa mellora de accesibilidade, servizos e calidade ambiental