Plan Director Cultural

Paco Reyes reclama un Plan Director Cultural e denuncia que Santiago ten baixado catro puntos no ránking das cidades en calidade e innovación, por detrás da Coruña

O concelleiro referiuse, entre outros, aos resultados de 2017 da consulta anual que, dende 2009, realiza o Observatorio da Cultura da Fundación Contemporánea