plan municipal

O Consello Municipal de Saúde aproba o Plan Municipal de Atención Integral ás Persoas en Situación de Senfogarismo

Este documento supón o primeiro plan destas características elaborado por unha administración local de Galicia para fixar formalmente unha folla de ruta na prevención e abordaxe das diferentes situacións e circunstancias que condicionan a aparición ou o mantemento do senfogarismo