Pleno Ames

O Pleno debaterá a aprobación dun convenio de colaboración con Teo para regular a participación de cada concello nos custes de xestión da EDAR Calo-Milladoiro

Este xoves, 26 de xullo, celebrarase o pleno ordinario do mes de xullo no que a Corporación municipal debaterá a participación no Plan POS + Adicional 1/2018 e a aprobación definitiva do Plan especial de Reforma Interior do ámbito de solo urbanizable