poboación infantil

O Concello de Ames encarga un estudo de análise do perfil socioeconómico e laboral das familias usuarias dos comedores escolares municipais

O obxectivo é contar con datos que permitan revisar o regulamento dos comedores escolares, dos programas lúdicos e da Escola de Verán de cara aos próximos cursos