Policía Local Santiago

Concentración da Policía Local de Santiago diante do Concello

"Chegamos a unha serie de acordos (co Concello), non os levaron a cabo e agora mesmo estamos atascados dende o mes de novembro. Sen reunións."

Controles en el transporte escolar

Durante los días 19, 20, 21, 22 y 23, la Policía Local de Santiago hará controles en el transporte escolar