política forestal

O Pleno aprobará hoxe o ditame da Comisión de Estudo sobre política forestal

O Grupo Popular defenderá que o Goberno central dea igualdade de trato aos portos galegos que ao de Valencia, para o que anunciou que condonará a súa débeda

Xoaquín Fernández Leiceaga reclama un cambio na política forestal da Xunta

O portavoz socialista reivindicou unha política forestal dirixida a facer "un mundo rural viable"