poxa

Poxa de sete turismos abandonados en Ribeira

Estes vehículos atópanse na vía pública ou almacenados no depósito municipal