predoutorais

8,1M€ en bolsas para contratos predoutorais de persoal investigador

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Consellería de Economía, Emprego e Industria (a través da Axencia Galega de Innovación, GAIN) veñen de convocar 100 novas bolsas de contratos predoutorais co fin de garantir a formación inicial dos investigadores galegos no Sistema Universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+i cunha duración de tres anos. A convocatoria -á que este ano se destinan 8.129.100 euros- pode consultarse no Diario Oficial de Galicia