Premio Nacional de Ensaio

Conferencia da Profesora María Xesús Lama (Univ. de Barcelona) en “Os Luns do Ateneo”

O traballo premiado aborda a biografía de Rosalía dende o seu nacemento ata a publicación de Cantares gallegos