produción de compostos

Avalían a produción de compostos de valor engadido a partir de augas residuais industriais

A tecnoloxía avaliada neste traballo enmarcouse nos proxectos PLASTICWATER e FISHPOL, ambos os dous co financiados con fondos do Goberno de España e FEDER da Unión Europea