programa económico

Bugallo presenta un programa económico orientado á promoción do emprego e ao desenvolvemento empresarial

Entre as medidas expostas figura a construción, en solo municipal, de naves que acollerían, ata a súa consolidación, aqueles negocios derivados dos diferentes viveiros de empresas.