radón

A Xunta prepara unha serie de recomendacións para as vivendas con exposición a gas radón

O obxectivo do documento é achegar tanto aos propietarios como aos técnicos encargados de redactar proxectos de actuacións de mitigación nas vivendas afectadas a información básica para determinar se existe risco de exposición nas súas propiedades e as medidas a executar para cuantificar este risco