recolector

O Concello renova o colector de Salgueiriños de Abaixo, tras rematar a reparación dos puntos negros de asolagamento

Xan Duro explicou que o colector de fibrocemento de Salgueiriños de Abaixo viña dando moitos problemas

Lo más