recoñecemento

Investigadores de Medicina deseñan un software que mellora en persoas con esquizofrenia ou trastorno esquizo-afectivo o recoñecemento emocional das voces

Como ferramenta para mellorar o recoñecemento emocional, e ao mesmo tempo a integración social das persoas con estas patoloxías, o equipo da Facultade de Medicina creou o programa ‘Voices’

Lo más