reparación do pavillón

Invisten preto de 100.000 euros na reparación do pavillón de piragüismo de Ons

Substituíuse a antiga cuberta e recubriuse a fachada cun entablado de pino para mellorar as condicións térmicas do edificio