rexistro

A USC implementará un novo sistema de rexistro horario para os traballadores

Este sistema porase en funcionamento primeiro co persoal de administración e servizos e, meses máis tarde, co persoal docente e investigador

Lo más