Rodeiro

Envorca un camión con máis de 6.000 litros de gasóleo no seu interior

Unha vez realizados os traballos que descartaron posibles verteduras, así como, o levantamento da cisterna, os bombeiros deron por finalizado o seu servizo