RPAS

O Concello de Ames informa sobre o regulamento que rexe o uso de drons ou RPAS

O incremento no uso destas aeronaves fai necesario que os usuarios coñezan o marco regulador que rexe o seu uso e as sancións que poden derivar do incumprimento destas normas