RTP

Padrón avanza para chegar a grandes acordos cos traballadores do Concello

O proceso de negociación da RTP comezará na primeira quincena de outubro e o Goberno Local denunciará o convenio colectivo para actualizado e correxilo debido a "aspectos discriminatorios e xurídicamente confusos"

A Mesa Xeral de Negociación de Ames aproba a incorporación da EMMA na RTP

A Mesa Xeral de Negociación aprobou a sétima modificación da Relación de Postos de Traballo, que ten por obxecto a incorporación á RPT da Escola Municipal de Música de Ames (EMMA)

Lo más