sala

Apróbase a estadía de catro compañías na Sala Agustín Magán

As compañías deberán programar cando menos unha actividade dirixida ao barrio de Santa Marta ou un paseo con público das obras nas que están a traballar

Lo más