salario

A Xunta completa a suba salarial en setembro cun 1,75% nas nóminas dos empregados públicos

A Xunta aplicará no período 2018-2020 unha suba salarial de ata o 8,8%