sentenza ORA

Reyes asegura que a sentenza da ORA "é a consecuencia dun erro continuado e reiterado de CA, advertido durante tres anos pola oposición"

Para Reyes, tamén é especialmente grave que se lle vaia ter que pagar unha indemnización a unha empresa que nunca chegou a prestar un servizo á cidade

Lo más