separaciones

Baixan un 2,5% as rupturas matrimoniais en Galicia

En 2018 presentáronse nos xulgados da comunidade 5.981 demandas de divorcio e separación, fronte ás 6.132 de 2017

Aumentan as separacións e divorcios en Galicia un 11,2 % no terceiro trimestre do ano

Na media estatal rexistrouse unha diminución dun 2,4 %

Lo más