Serra do Barbanza

La Mancomunidade de Municipios Serra do Barbanza cuenta con tres nuevos camiones

Valentín González Formoso indicó que la inversión prevista era de 500.000 euros pero, “como o importe da adxudicación foi menor, imos

ver se podemos usar ese remanente para adquirir outro vehículo máis”

Lo más