servizo

As Confederación de ANPAS Galegas solicita que se axilice a licitación dos comedores escolares

Dende o Concello de Santiago alégase que o departamento de educación está a elaborar os novos pregos para licitar o servizo