síndrome coronario

O CHUS crea unha unidade da enfermidade cardiovascular na muller

Desenvolverá protocolos de actuación, diagnósticos e terapéuticos, e realizará difusión da especifidades da patolocía cardiovascular na muller a profesionais santarios e sociede

Lo más