sobriña de Fraga

O TSXG confirma que Milagros Otero mediou para contratar á sobriña de Fraga na oficina do Valedor do Pobo

Este feito precipitou a inminente renuncia da valedora do pobo, Milagros Otero