taxi adaptado

Agustín Hernández reclama ao Goberno de Martiño Noriega unha mellora efectiva na convocatoria de axudas individuais para acceder a taxis adaptados

Para levar a cabo os cambios que fagan que estas subvención sexan realmente efectivas, Hernández considera imprescindible contar coa participación daquelas entidades, como COGAMI, representativas do colectivo ao que van dirixidas