tecidos

Calcinado un almacén de tecidos en Pontevedra

Ninguén resultou afectado, pois o lume quedou confinado nun cuarto de pequenas dimensións, onde se acumulaba material e diversas máquinas