Tecnosolos

A Plataforma de Afectados polo Vertedoiro de Santiago-Miramontes lembra os incumprimentos detectados nas inspección da Xunta respecto á planta de elaboración de tecnosolos

A meirande parte das mostras do tecnosolo analizadas nas inspeccións, incumprían nalgún parámetro os límites establecidos na instrución técnica ITR/01/08 referente á elaboración de solos derivados de residuos

Toysal promove en Industria un plan de restauración da Canteira de Casalonga que inclúe tecnosolos

Dende o departamento de Urbanismo xa se ten solicitado dende hai días unha entrevista co Director Xeral de Minas, Ángel Bernardo Tahoces, na que se pedía precisamente información sobre o plan de restauración