teito de gasto

Leiceaga avisa da "inconsistencia" do novo teito de gasto proposto pola Xunta

Fernández Leiceaga adianta o voto negativo do Grupo Socialista a unhas previsións que resultan “xenerosas na estimación de fondos do Estado” pero “restritiva” nos ingresos da Xunta