terceira aula de infantil en Allariz

Música e xogos tradicionais para pedir unha terceira aula de infantil en Allariz

As nais e pais do colexio xa fixera chegar o seu malestar á Delegación Territorial e solicitou que reconsiderase a súa postura e que optara por abrir unha terceira aula que atendera as necesidades dos 51 nenos matriculados