teses

As axudas á realización de teses en galego poden solicitarse ata o 31 de outubro

A contía comprenderá o aboamento dos gastos de fotocopiado e encadernación ata un máximo de 400 euros