testamento vital

O SERGAS facilitará o testamento vital a 17 centros de saúde da área compostelá

Neste servizo, as persoas que o desexen poden obter información e, no seu caso, poden presentar o documento no que expresen as súas instrucións con carácter previo ao momento no que non poidan realizalo polo seu estado de saúde