Transparencia

Critican que CA incumpre a súa propia ordenanza de transparencia

Na ordenanza municipal de transparencia aprobada en outubro de 2016 recóllese "a obriga de elaborar un plan anual de transparencia”