transporte adaptado

Garantizan a gratuidade do servizo de transporte adaptado

Marta Rodríguez lembrou que “durante anos a utilización que se estaba a facer do 065 era para servizos de transporte regular, cando o obxectivo era o de cubrir o transporte puntual