transporte escolar

A comunidade educativa de Roxos demanda unha marquesiña para o transporte escolar

Insta o Goberno local a pór as marquesiñas existentes no almacén municipal nas paradas de autobús que carecen delas no rural para mellorar este servizo público

Controles en el transporte escolar

Durante los días 19, 20, 21, 22 y 23, la Policía Local de Santiago hará controles en el transporte escolar