trimestre

Aumentan no primeiro trimestre do 2019 os desafiuzamentos en Galicia nun 114%

O número de execucións hipotecarias iniciadas na comunidade entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo de 2019 descende un 10 % con respecto ao mesmo período de 2018

España mejora su competitividad en el primer trimestre del 2019

Se consolida la tendencia de mejora de la competitividad registrada en los últimos trimestres

Lo más