TSX

As demandas de ruptura matrimonial aumentan en Galicia un 8,4% fronte o ano pasado

Estes datos deben interpretarse, tendo en conta a folga de funcionarios que desde febreiro ata maio afectou ao normal funcionamento da Administración de Xustiza en Galicia

Lo más