UDC

Las universidades gallegas asesoran a sus alumnos en el exterior e instan a evitar alarmas innecesarias

Las universidades gallegas llaman a la calma social y, en especial, al alumnado que se encuentra este curso en los principales países afectados por el COVID-19, el coronavirus. En este sentido, han asegurado que están monitorizando la evolución de la alerta sanitaria y que se facilita asesoramiento y recomendaciones a estos estudiantes, sobre todo en el caso de Italia.

As universidades galegas capataron 342,8M€ de recursos públicos alleos ao seu plan de financiamento en 3 anos

Segundo os datos rexistrados, son case 100 millóns de euros máis sobre a previsión inicial contemplada no Plan de Financiamento do SUG

As tres universidades galegas asinan o seu compromiso coa Axenda 2030

USC, UDC e UVigo asinaron unha declaración na que manifestan o seu compromiso coa construción de comunidades locais e globais con maior cohesión e xustiza social, equidade, benestar e sustentabilidade ambiental

Educación informou ás universidades da oferta académica do vindeiro curso e a conxelación dos prezos

O pleno do CGU informou favorablemente o informe do decreto polo que se fixan os prezos públicos universitarios, que permanecen conxelados por noveno ano consecutivo

Catro compañías da USC e unha da UDC, no 17º Encontro Universitario de Danza

Paralelamente, o claustro alto de Fonseca acolle a mostra fotográfica ‘20 anos non son nada’

Losada alaba la decisión de otorgar nuevos títulos oficiales a las universidades gallegas

Javier Losada resalta el reconocimiento oficial del Gobierno de 5 Grados, 14 Máster y 3 programas de Doctorado para las universidades gallegas

Lo más