URBACT

A Tropa Verde, proxecto seleccionado para a segunda fase do programa URBACT

Santiago segue liderando unha das 23 redes de transferencia, a través do proxecto impulsado pola Concellaría de Medio Ambiente e Convivencia en colaboración coa empresa Teimas Desenvolvemento