vías

Preto de 6 millóns de euros para o mantemento das vías municipais

Este gran contrato virá acompañado doutro de rexeneración integral por importe de 750.000 euros e con outro tipo de actuacións vencelladas á limpeza de cunetas, rozas e arranxo de beirarrúas