Victoria Moreno

Visita dos escolares de Ordes á mostra sobre María Victoria Moreno

Cada un e unha delas pudieron achegarse ao labor desta grande literata a través dos paneis ilustrativos onde se plasman personaxes, escenarios e fragmentos das súas obras máis representativas