Vilouta

Adxudícadas as obras de pavimentación de viarios no lugar de Vilouta, na parroquia de Tapia

A Xunta de Goberno Local aprobou a adxudicación das obras de pavimentación de viarios no núcleo de Vilouta, na parroquia de Tapia