vivendas baleiras

CA quere incentivar o alugueiro de pisos baleiros con subvencións

A convocatoria de subvencións conta cun orzamento total de 60.000 euros para un período de tres anos, 20.000 euros por ano