Volta do Castro

Nueva centenaria en Compostela

Florentina Couto Bragaña, unha veciña de Boqueixón residente na Residencia Volta do Castro, celebrou hoxe o seu centenario

Alumnos de la Escuela de Altos Estudios Musicales ofrecen hoy un concierto en la residencia de mayores de Volta do Castro

El centro trabaja para acercar la música de cámara a públicos y colectivos con dificultades como las personas dependientes