Wom@rts

Catro artistas galegas participarán no proxecto europeo Wom@rts

Entre 2019 e 2020, as obras resultantes das residencias serán incluídas nunha exhibición itinerante e transmedia titulada O segundo sexo

Máis de 30 creadoras europeas participarán nas residencias artísticas do proxecto Wom@rts a partir de setembro

Wom@rts é un proxecto plurianual de cooperación financiado polo programa Europa Creativa, que procura pór en valor e fomentar a creatividade das mulleres dende unha perspectiva intersectorial

Destacadas personalidades do ámbito cultural europeo convértense en embaixadoras do Wom@rts

Wom@rts é un proxecto cooperativo de longa duración e sen ánimo de lucro que conta con financiamento do Programa Europa Creativa da Unión Europea

Lo más