Xantas na casa

O tripartito de Ames non implementou o programa “Xantar na Casa” e perdeu o pasado ano a aportación da Xunta de Galicia

A pesares de estar firmado o convenio coa Xunta de Galicia, e as cantidades consignadas no orzamento, o Goberno non elaborou unha simple ordenanza reguladora do servizo