Xaquín Lorenzo

Miñones acorda a cesión temporal do uso dun rueiro e praza privadas na rúa Xaquín Lorenzo do Milladoiro

O acordo terá unha duración de dez anos, con posibilidade de prorrogalo da forma anual transcorrido este espazo de tempo